gamla-stan.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Munkbroleden

Studentbostad i Munkbroleden

Munkbroleden sträcker sig längs Gamla Stans västra sida, från Slussen i söder till Riddarholmsbron i norr. Leden passerar tre torg; Kornhamnstorg, Mälartorget och Munkbron. Vägen är dessutom högt trafikerad och byggdes på 1930-talet för att avlasta den ökade fordonstrafiken genom Gamla Stan. Namnet kommer ifrån Riddarholmen, som vid ett tidigare skede hette Monkabroarna. Munkbroleden passar även Gamla Stans tunnelbanestation som trafikeras av både grön och röd linje. Längs Munkbroleden ligger Riddarhuspalatset som till vardags benämns Riddarhuset. Huset stod färdigt år 1674 och som ägs och förvaltas av Sveriges ridderskap och adel. Idag arrangeras guidade visningar, konserter och även privata fester för medlemmarna av Sveriges ridderskap och adel.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png