gamla-stan.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Skeppsbron

Studentbostad i Skeppsbron

Skeppsbron löper längs Gamla Stans östra sida, från Strömbron i norr till Slussen i söder. Skeppsbron är en av Gamla stans huvudtrafikleder och är även Stockholms äldsta kaj. Redan i början av 1600-talet lade stora och djupgående fartyg till på Skeppsbron. I anslutning till Skeppsbron ligger Kungliga Slottet, eller Stockholms Slott. Slottet är den svenske monarkens officiella residens och på denna plats har befästningar legat sedan medeltiden. Från Skeppsbron man även ta sig till Strömkajen, Djurgården, Nacka Strand och Mariefred via båtar från Stockholm Slussen Kajen. Från Skeppsbron är det möjligt att ta sig in i Gamla Stan inre delar genom de många gränder som löper ut på Skeppsbron. Drakens gränd, Johannesgränd och Packhusgränd bara för att nämna några.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png