gamla-stan.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Västerlånggatan

Studentbostad i Västerlånggatan

Västerlånggatan sträcker sig från Mynttorget till Järntorget i Gamla Stan. Tillsammans med Österlånggatan var faktiskt Västerlånggatan stadens huvudgata. Mynttorget i gatans start tillhandahåller bland annat Kanslihuset, Skandiahuset, brandkontoret och Stallbron. Järntorget har fått sitt namn från den historiska järnhanteringen som ägde rum på torget farm till år 1662. I slutet av 1500-talet omnämns gatan som Westra longgatun, som är mycket likt dagens namn. På ytterväggen av Palmstedts hus, som ligger på Västerlånggatan 27, finns en text som markerade gränsen mellan Uppland och Södermanland. Värt att lägga till är att dagens landskapsgräns går igenom Slussen. Idag är Västerlånggatan en högst populär gata för stadens alla turister. Längs gatan finns det flertalet restauranger, caféer och souvenirshops.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png